Danh mục

CPU

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
Xeon E5410. 2.33/12MB/1333

Xeon E5410. 2.33/12MB/1333

350.000₫

Xeon E5420. 2.5/12MB/1333

Xeon E5420. 2.5/12MB/1333

390.000₫

Xeon X3353. 2.66/12MB/1333

Xeon X3353. 2.66/12MB/1333

600.000₫

Xeon E5430. 2.66/12MB/1333

Xeon E5430. 2.66/12MB/1333

530.000₫

Xeon E5440. 2.83/12MB/1333

Xeon E5440. 2.83/12MB/1333

720.000₫

Xeon X3363. 2.83/12MB/1333

Xeon X3363. 2.83/12MB/1333

720.000₫

Xeon X5450. 3.0/12MB/1333

Xeon X5450. 3.0/12MB/1333

720.000₫

Xeon E5450. 3.0/12MB/1333

Xeon E5450. 3.0/12MB/1333

820.000₫

CPU Xeon 771

CPU Xeon 771

400.000₫

Xeon X3430, 4 core, SK 1156

Xeon X3430, 4 core, SK 1156

660.000₫

Sản phẩm hot

Gọi ngay: 0945.029.902