Danh mục sản phẩm

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
Đầu ghi hình 32 kênh Hikvision DS-8132HGHI-SH

Đầu ghi hình 32 kênh Hikvision DS-8132HGHI-SH

57.170.000₫

Đầu ghi hình 24 kênh Hikvision DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình 24 kênh Hikvision DS-8124HGHI-SH

50.110.000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-8116HGHI-SH

Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-8116HGHI-SH

43.040.000₫

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-8108HGHI-SH

Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-8108HGHI-SH

39.510.000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-8104HGHI-SH

Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-8104HGHI-SH

36.680.000₫

Đầu ghi hình 32 kênh Dahua NVR-7232

Đầu ghi hình 32 kênh Dahua NVR-7232

15.910.000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua NVR-7216

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua NVR-7216

14.480.000₫

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua NVR4216

Đầu ghi hình 16 kênh Dahua NVR4216

8.600.000₫

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua NVR4108

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua NVR4108

4.950.000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua NVR4104

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua NVR4104

4.750.000₫

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua HCVR4108C-S2

Đầu ghi hình 8 kênh Dahua HCVR4108C-S2

3.700.000₫

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua iHCVR5104H-F

Đầu ghi hình 4 kênh Dahua iHCVR5104H-F

5.240.000₫

Sản phẩm hot