Đầu ghi hình 32 kênh Hikvision DS-8132HGHI-SH
Đầu ghi hình 24 kênh Hikvision DS-8124HGHI-SH
Đầu ghi hình 16 kênh Hikvision DS-8116HGHI-SH
Đầu ghi hình 8 kênh Hikvision DS-8108HGHI-SH
Đầu ghi hình 4 kênh Hikvision DS-8104HGHI-SH
Đầu ghi hình 32 kênh Dahua NVR-7232
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua NVR-7216
Đầu ghi hình 16 kênh Dahua NVR4216
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua NVR4108
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua NVR4104
Đầu ghi hình 8 kênh Dahua HCVR4108C-S2
Đầu ghi hình 4 kênh Dahua iHCVR5104H-F
Gọi ngay: 0945029902
CÔNG TY TNHH DIGIVI