Thiết bị Switch RG-NBS3200-48GT4XS-P
- 20%
40.700.000₫ 50.875.000₫

Thiết bị Switch RG-NBS3200-48GT4XS-P

Thiết bị Switch RG-NBS5200-48GT4XS-UP
- 20%
37.300.000₫ 46.722.500₫

Thiết bị Switch RG-NBS5200-48GT4XS-UP

Thiết bị Switch RG-NBS3100-48GT4SFP-P
- 20%
27.100.000₫ 33.990.000₫

Thiết bị Switch RG-NBS3100-48GT4SFP-P

Thiết bị Switch RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS
- 20%
25.400.000₫ 31.762.500₫

Thiết bị Switch RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS

Switch RG-NBS3200-24GT4XS-P
- 20%
23.500.000₫ 29.397.500₫

Switch RG-NBS3200-24GT4XS-P

Thiết bị Switch RG-NBS5200-48GT4XS
- 20%
22.000.000₫ 27.500.000₫

Thiết bị Switch RG-NBS5200-48GT4XS

Thiết bị Switch RG-NBS3200-48GT4XS
- 20%
21.600.000₫ 27.115.000₫

Thiết bị Switch RG-NBS3200-48GT4XS

Thiết bị Switch RG-NBS5100-24GT4SFP-P
- 20%
19.700.000₫ 24.667.500₫

Thiết bị Switch RG-NBS5100-24GT4SFP-P

Thiết bị Switch RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS
- 20%
19.000.000₫ 23.870.000₫

Thiết bị Switch RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS

Thiết bị Switch RG-NBS5100-48GT4SFP
- 20%
18.000.000₫ 22.605.000₫

Thiết bị Switch RG-NBS5100-48GT4SFP

Thiết bị Switch RG-NIS3100-8GT4SFP-HP
- 20%
16.200.000₫ 20.322.500₫

Thiết bị Switch RG-NIS3100-8GT4SFP-HP

Thiết bị Switch RG-NIS3100-8GT2SFP-HP
- 20%
13.600.000₫ 17.022.500₫

Thiết bị Switch RG-NIS3100-8GT2SFP-HP

Gọi ngay: 0945029902
CÔNG TY TNHH DIGIVI