MODEL: HTB-DC14 Khung nguồn tập trung 14 converter

Nguồn tổng 14 khe: 
- Cho khả năng gắn tập trung 14 converter cùng 1 lúc 
- Có 2 khối nguồn hoạt động song song bakup cho nhau khi có sự cố lỗi nguồn
- Thiết kế gọn gàng để gắn trên rack 19" lắp đặt tại các phòng sever, máy chủ

2.710.000₫
Còn hàng

Nguồn tổng 14 khe: 
- Cho khả năng gắn tập trung 14 converter cùng 1 lúc 
- Có 2 khối nguồn hoạt động song song bakup cho nhau khi có sự cố lỗi nguồn
- Thiết kế gọn gàng để gắn trên rack 19" lắp đặt tại các phòng sever, máy chủ

Gọi ngay: 0945029902
CÔNG TY TNHH DIGIVI