Máy chủ - Server Dell - HP
- 24%
5.300.000₫ 7.000.000₫

Máy chủ - Server Dell - HP

DELL R510
- 33%
12.500.000₫ 18.600.000₫

DELL R510

Máy chủ DELL R410
- 26%
11.400.000₫ 15.500.000₫

Máy chủ DELL R410

MÁY CHỦ IBM 3650 M3
- 30%
14.500.000₫ 20.700.000₫

MÁY CHỦ IBM 3650 M3

DELL R710
- 39%
14.000.000₫ 22.800.000₫

DELL R710

Máy chủ - Server DELL 2950
- 24%
5.300.000₫ 7.000.000₫

Máy chủ - Server DELL 2950

HP DL180SE G6
- 40%
9.000.000₫ 15.000.000₫

HP DL180SE G6

HP DL160 G6
- 47%
8.000.000₫ 15.000.000₫

HP DL160 G6

DELL R610
- 42%
11.000.000₫ 19.000.000₫

DELL R610

Máy chủ HP DL 380 G6
- 26%
10.000.000₫ 13.500.000₫

Máy chủ HP DL 380 G6

Gọi ngay: 0945029902
CÔNG TY TNHH DIGIVI