Danh mục sản phẩm

SERVER - LINH KIỆN

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
Máy chủ - Server Dell - HP
KM
-36%

Máy chủ - Server Dell - HP

14.000.000₫
8.900.000₫

Dell R410
KM
-35%

Dell R410

17.500.000₫
11.400.000₫

HP DL380 G6
KM
-47%

HP DL380 G6

15.000.000₫
8.000.000₫

DELL R710
KM
-39%

DELL R710

22.800.000₫
14.000.000₫

DELL R510
KM
-33%

DELL R510

18.600.000₫
12.500.000₫

DELL 2950
KM
-43%

DELL 2950

7.000.000₫
4.000.000₫

HP DL180SE G6
KM
-40%

HP DL180SE G6

15.000.000₫
9.000.000₫

HP DL160 G6
KM
-47%

HP DL160 G6

15.000.000₫
8.000.000₫

DELL R610
KM
-42%

DELL R610

19.000.000₫
11.000.000₫

Sản phẩm hot